vegetarisch geschlossen Fr geschlossen Do geschlossen Mi geschlossen Di geschlossen Mo Vorspeise: Suppe oder Salat 1130 – 14 Uhr Menü € 12 10.01. – 30.01.2022 Mittagskarte im Kesselhaus Kulturcafé